Cooperation

On this page:

Civil Society

 • ԼՂՀ փախստականների միություն

  Պաշտպանի աշխատակազմի համագործակցությունը «ԼՂՀ փախստականների միություն» հասարակական կազմակերպության հետ իրականացվում է փախստական և ներքին տեղահանված անձանց հուզող հիմնախնդիրների վերհանման ու նրանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ: Այդ առումով, Պաշտպանի ջանքերն ուղղված են և՛ ներքին, և՛ միջազգային հարթակներում նշյալ անձանց հիմնախնդիրների բարձրացմանն ու իրավունքների պաշտպանությանը:

 • Քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոն

  Պաշտպանի աշխատակազմը համագործակցում է «Քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ հատկապես ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների ուղղությամբ:

 • Մայրություն

  Պաշտպանի աշխատակազմի համագործակցությունը «Մայրություն» հասարակական կազմակերպության հետ առնչվում է հիմնականում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներին:

Institutions and Organizations of the Republic of Armenia

Սփյուռքյան և միջազգային կառույցներ

 • Armenian General Benevolent Union

  Հայ բարեգործական ընդհանուր միության և դրա Հայաստանի մասնաճյուղի հետ համագործակցությունն ընդգրկում է Պաշտպանի աշխատակազմի կարողությունների զարգացումը, մարդու իրավունքներին վերաբերող ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև այս կայքի պատրաստումը՝ որպես իրազեկման աշխատանքներին մեծ աջակցություն: